Hör gärna av dig!

Vi har ingen fast lokal. Det varierar med våra produktioner, men vill du kontakta oss få kan du använda dig av något av följande sätt:

E-posta oss:

Eller ring oss:

epost@zornskateatern.se

Allmänna frågor till ordförande Martin Göthberg

Ekonomifrågor till kassör Emma Nygren 070-250 28 14

 emnygren85@gmail.com


Om du vill använda snigelpost så är vår postlåda på den här adressen:

Zornska Teatern, c/o Martin Göthberg, Bengtsarvsvägen 86, 792 90 SOLLERÖN