Om Zornska Teatern 

1997 startades på Mora Folkhögskola en kurs i teaterverksamhet. Resultatet av kursen skulle komma att bli ”Zornspelet”, en sommarteater om konstnären Anders Zorns liv, som sedan första föreställningen 1998, har setts av drygt 17 000 personer. I samband med Zornspelets tillkomst föddes också Föreningen Zornspelet, med huvudsyfte att bedriva teaterverksamhet. 

2012 spelade vi för första gången Ett Satans Spektakel, som du kan läsa mer om här på sidan. Det blev första steget i att bredda vår repertoar och sätta upp andra större produktioner. I och med det hade vi även växt ur vårt ursprungliga namn. Sedan 2015 heter vi Zornska Teatern.

Vi är idag en ideell amatörteaterförening med ca 130 medlemmar. Vi engagerar människor med ett brinnande teaterintresse, på och bakom scenen, före, under och efter en uppsättning. Vår ambition är att fortsätta att vara en i allra högsta grad levande förening. Som amatörteaterförening är vi stolta över att kunna presentera teater av hög kvalitet.

Zornska Teatern är inte knuten till något politiskt parti eller religiöst samfund. Vår verksamhet vilar på demokratins och folkbildningens grund.

Föreningen är medlem i Amatörteaterns Riksförbund (www.atr.nu).

Medlemskap

Zornska Teatern har inga medlemsavgifter. Det kostar inget att vara medlem - förutom hårt arbete! Du blir medlem genom att delta i en produktion som föreningen sätter upp.

Det kan vara som skådespelare eller arbete bakom scenen. Hur du vill lägga ditt arbete beror på dina intressen. Medlemskapet löper sedan på tills du, om du så önskar, väljer att själv säga upp det.

För att komma i kontakt med oss och anmäla ditt intresse att delta i en produktion, klicka här!  

Vår styrelse

Verksamhetsåret 2016

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare

Vice sekreterare

Ledamot

LedamotMartin Göthberg           

Ine Enkler

Emma Nygren 

Marianne Martinsen Persson

Britti Halvarsson

Helene Lindh

Peo Wennberg


gothbergsmartin@gmail.com


emnygren85@gmail.com

070-250 28 14Våra stadgar

Här kan du klicka dig till våra stadgar!