Om Zornska Teatern 

1997 startades på Mora Folkhögskola en kurs i teaterverksamhet. Resultatet av kursen skulle komma att bli ”Zornspelet”, en sommarteater om konstnären Anders Zorns liv, som sedan första föreställningen 1998, har setts av drygt 17 000 personer. I samband med Zornspelets tillkomst föddes också Föreningen Zornspelet, med huvudsyfte att bedriva teaterverksamhet. 

2012 spelade vi för första gången Ett Satans Spektakel, som du kan läsa mer om här på sidan. Det blev första steget i att bredda vår repertoar och sätta upp andra större produktioner. I och med det hade vi även växt ur vårt ursprungliga namn. Sedan 2015 heter vi Zornska Teatern.

Vi är idag en ideell amatörteaterförening med ca 130 medlemmar. Vi engagerar människor med ett brinnande teaterintresse, på och bakom scenen, före, under och efter en uppsättning. Vår ambition är att fortsätta att vara en i allra högsta grad levande förening. Som amatörteaterförening är vi stolta över att kunna presentera teater av hög kvalitet.

Zornska Teatern är inte knuten till något politiskt parti eller religiöst samfund. Vår verksamhet vilar på demokratins och folkbildningens grund.

Föreningen är medlem i Amatörteaterns Riksförbund (www.atr.nu).

Medlemskap

Zornska Teatern har inga medlemsavgifter. Det kostar inget att vara medlem - förutom hårt arbete! Du blir medlem genom att delta i en produktion som föreningen sätter upp.

Det kan vara som skådespelare eller arbete bakom scenen. Hur du vill lägga ditt arbete beror på dina intressen. Medlemskapet löper sedan på tills du, om du så önskar, väljer att själv säga upp det.

För att komma i kontakt med oss och anmäla ditt intresse att delta i en produktion, klicka här!  

Vår styrelse

Verksamhetsåret 2016

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare

Vice sekreterare

Webb- och utskicksansvarig

Webb- och utskicksansvarig

Ledamot


Martin Göthberg           

Britti Halvarsson

Ine Enkler

Emma Nygren

Helene Lindh

Peo Wennberg


Leo Verme 

Daniel Nordlander 

gothbergsmartin@gmail.com


enklerine@gmail.com

070-250 28 14


070 252 76 20

Våra stadgar

Här kan du klicka dig till våra stadgar!


GDPR

Den 25 maj 2018 ersatte EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Syftet är att förbättra EU-medborgarnas integritetsskydd. 

Zornska teatern lagrar personuppgifter om medlemmar fram tills dess att medlem själv väljer (genom kontakt med föreningen) att gå ur föreningen eller tills dess att föreningen upplöses. Medlem kan när som helst välja att gå ur föreningen. Smidigast görs detta via e-post till: epost@zornskateatern.se

Vi lämnar inte registeruppgifter till annan part än i samband med försäkring. 

Personnummer lagras i syfte att kunna teckna försäkringar och födelsedatum för bidragsansökningar. 

Det som lagras är: förnamn, efternamn, adress, telefon, e-post och personnr. 

Anledningen till att vi har ett register är för att kunna kontakta medlemmar, kunna teckna försäkringar och för att kunna söka bidrag. 

Information om GDPR och vår hantering har nått medlemmar via mail. Zornska teatern uppdaterar omedelbart här på hemsidan, i det fall ändringar görs. Detta för att du som medlem alltid skall kunna hålla till uppdaterad om vad som gäller. 

Har du frågor kring GDPR? Kontakta oss: epost@zornskateatern.se